44
2
86
1
26
3
Erfolge 2017/18 bei 298 Einsätzen
Name 1. 2. 3. #
Christa Doupovec 21 3 0 33
Maria Doupovec 15 6 1 26
Philipp Fellner 15 1 0 16
Julia Prack 6 9 2 23
Lucian Beer 6 3 1 10
Anton Vonwald 5 6 3 19
Karl Streit 3 0 1 5
Matthias Prack 2 2 2 25
Matthias Buxhofer 2 2 0 5
Hanna Zormann 2 1 0 4
57449
 • 33 Starts in Saison 2017/18
  • 21

   1. Plätze

  • 3

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  57450
 • 26 Starts in Saison 2017/18
  • 15

   1. Plätze

  • 6

   2. Plätze

  • 1

   3. Plätze

  57462
 • 25 Starts in Saison 2017/18
  • 2

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

  57461
 • 23 Starts in Saison 2017/18
  • 6

   1. Plätze

  • 9

   2. Plätze

  • 2

   3. Plätze

  57468
 • 10 Starts in Saison 2017/18
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  Athlete without picture
 • 12 Starts in Saison 2017/18
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  Athlete without picture
 • 23 Starts in Saison 2017/18
  • 1

   1. Plätze

  • 2

   2. Plätze

  • 4

   3. Plätze

  Athlete without picture
 • 0 Starts in Saison 2017/18
 • Athlete without picture
 • 1 Starts in Saison 2017/18
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  Athlete without picture
 • 2 Starts in Saison 2017/18
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  Athlete without picture
 • 4 Starts in Saison 2017/18
  • 1

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  Athlete without picture
 • 1 Starts in Saison 2017/18
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  882
 • 1 Starts in Saison 2017/18
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  57448
 • 2 Starts in Saison 2017/18
  • 1

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze

  57451
 • 1 Starts in Saison 2017/18
  • 0

   1. Plätze

  • 0

   2. Plätze

  • 0

   3. Plätze