44
2
86
1
26
3
Erfolge 2017/18 bei 298 Einsätzen
Name 1. 2. 3. #
Christa Doupovec 21 3 0 33
Maria Doupovec 15 6 1 26
Philipp Fellner 15 1 0 16
Julia Prack 6 9 2 23
Lucian Beer 6 3 1 10
Anton Vonwald 5 6 3 19
Karl Streit 3 0 1 5
Matthias Prack 2 2 2 25
Matthias Buxhofer 2 2 0 5
Hanna Zormann 2 1 0 4
57449
33 Starts in Saison 2017/18

21

1. Plätze

3

2. Plätze

0

3. Plätze

57450
26 Starts in Saison 2017/18

15

1. Plätze

6

2. Plätze

1

3. Plätze

57462
25 Starts in Saison 2017/18

2

1. Plätze

2

2. Plätze

2

3. Plätze

57461
23 Starts in Saison 2017/18

6

1. Plätze

9

2. Plätze

2

3. Plätze

Athlete without picture
4 Starts in Saison 2017/18

1

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

57468
10 Starts in Saison 2017/18

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

57451
1 Starts in Saison 2017/18

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

96506
1 Starts in Saison 2017/18

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

Athlete without picture
12 Starts in Saison 2017/18

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

882
1 Starts in Saison 2017/18

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

57448
2 Starts in Saison 2017/18

1

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

Athlete without picture
0 Starts in Saison 2017/18
Athlete without picture
23 Starts in Saison 2017/18

1

1. Plätze

2

2. Plätze

4

3. Plätze

Athlete without picture
1 Starts in Saison 2017/18

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze

Athlete without picture
2 Starts in Saison 2017/18

0

1. Plätze

0

2. Plätze

0

3. Plätze